เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่( New Normal)

ปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่( New Normal) เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค
วันนนี้แอดมินมาเสนอ หลัก "3 สร้าง 2 ใช้" มาดูกันค่ะว่ามีวิธีการอย่างไร

3 สร้าง ได้แก่
??สร้าง ความปลอดภัย สวมใส่หน้ากากเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง 2 เมตร
??สร้าง ความสงบ ติดตามข่าวสารอย่างมีสติ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และไม่ควรเกินวันละ 2 ชั่วโมง
??สร้าง ความหวัง วางแผน สิ่งที่จะต้องทำหลังพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปแล้ว เช่น การสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริม

2ใช้ ได้แก่
?? ใช้ พลังทางสังคม ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทางสังคม การงดใช้สถานที่หรือกิจกรรมบางอย่าง เช่น การตรวจวัดไข้และล้างมือก่อนเข้าอาคารสถานที่
?? ใช้ สัมพันธภาพและกำลังใจ แม้เราจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคม แต่เรายังสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจ แสดงความรักความห่วงใย และให้กำลังใจกันด้วยวิธีการต่างๆ โดยไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่นการใช้ Social Mediaต่างๆในการสื่อสารถึงกัน

เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ แม้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสจะยังไม่หมดสิ้นไปก็ตาม
#เราจะสู้ไปด้วยกัน

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2423