เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

2020 Australasian College of Paramedicine (ACP) International Conference

Call for Abstracts:

2020 Australasian College of Paramedicine (ACP) International Conference

Australasian College of Paramedicine (ACP) is calling for scientific abstract for the
2020 ACP International Conference organized as an online conference between Wednesday 21st October to Friday 23rd October 2020. The ACP International Conference 2020 provides an unmatched opportunity to learn from experts and leaders in paramedicine, with research, case studies, panel discussions, presentations and much more over three comprehensive days plus access to the online event platform for two months post event.

Accepted abstracts will be presented as posters or as 15-minute oral presentations and, if the author agrees, will also be published in the Australasian Journal of Paramedicine.

The three best oral presentation abstracts will be selected to present in the ‘Best of the Best’ session. The winner will receive funding to present at an international conference.

Abstract submissions close on Friday 31st July 2020.

For further information on the abstract submission, please access: https://paramedics.org/storage/news/1ACPIC20%20scientific%20abstract%20submissions.pdf

For further information on registration process, please access:

https://paramedics.org/news/acpiclaunch

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1370