เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

หารือ MOU เรื่องการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกีฬา ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สพฉ.

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ โดย EMPAC) เข้าร่วมหารือ MOU เรื่องการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกีฬา ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา โดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการประชุมวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกีฬา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกีฬา และเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทางและมาตรฐานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกีฬาในสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา นำโดย เลขาธิการสถาบันการแพทย์ เรืออากาศเอก อัจฉยะ แพงมา

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 62