เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตร

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ >>ประกาศสถาบัน<<

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ >>ภาคทฤษฎี<<   >>ภาคปฏิบัติ<<

เว็บไซต์ในการสมัครสอบ : http://register.niems.go.th/mainregister_npk/

 

**หมายเหตุ : สำหรับรายชื่อที่มีการไฮไลท์สี ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งเลขบัตรประชาชน

สำหรับใช้ในการสมัครสอบดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563

 

ผู้ประสานงาน : วิลาสินี อนันเต่า โทร.085-6135704

                     E-mail : wilasinee.a@niems.go.th

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 762