เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ.รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปี 2563 และ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

2 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกบุคลากร ไม่ยอมรับ ไม่ทนการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันทุจริตให้ยั่งยืน

ทั้งนี้สพฉ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจําปี 2563 ได้เกรด A ขึ้นอันดับ 3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจําปี 2563 ในกลุ่มกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง 15 หน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การเภสัชกรรม และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 216