เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

((เพิ่มเอกสาร)) ตรวจรายชื่อการตอบรับผู้เข้าประชุมชี้แจ้งการแพทย์ฉุกเฉินปี53 วันที่ 19-20 พ.ย.52

 

         ตามที่ สพฉ.ได้เชิญผู้บริหารของจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์ นั้น สพฉ.จึงขอแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมประชุมและการจองห้องพัก ตาม file   

เพิ่มเติมรายชื่อ ที่พักผู้เข้าประชุม และแผนที่โรงแรมนนทบุรีพาเลส สำหรับให้ผู้เข้าประชุมดาวน์โหลดได้ดังนี้

        - ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าพัก ณ โรงแรมริชมอนด์ -

        - ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าพัก ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส -

        - แผนที่โรงแรมนนทบุรีพาเลส -

 

 

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 606