เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและคณะเข้าร่วมพิธี ปล่อยตัวชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

วันอังคารที่ 15-16 ธันวาคม 2563 เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และคณะเข้าร่วมพิธี ปล่อยตัวชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมเข้า ร่วมการประชุมรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำระบบ สาธารณสุขทางทะเล ของจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมโรงแรมบริษา เขาหลัก ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 80