เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เขตสุขภาพที่6 จัดโครงการอบรมระยะสั้นการอำนวยการแพทย์ทั่วไปปฏิบัติการฉุกเฉิน

16 -17  ธันวาคม  2563 เขตสุขภาพที่6 จัดโครงการอบรมระยะสั้นการอำนวยการแพทย์ทั่วไปปฏิบัติการฉุกเฉิน(Short Course Training in Off-line Medical Director) เพื่อให้แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากร ในเขตสุขภาพที่ 6 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถปฏิบัติการอำนวยการแพทย์ทั่วไปในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. น. พ. ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
2.น. พ. ศรัทธา ริยาพันธ์
3.น. พ. บุญฤทธิ์ คำทิพย์
4.พ. ญ. สุมนา อุทัยธรรมรัตน์
5.พ. ญ. ณัฐฐิกานต์ มีลาภ
6.น. พ. ณิชพน จันทร์ประเสริฐ
ณ โรงแรมเซนทารา ซันไรซ่าเรสซิเดนท์และสวีท ศรีราชา จ. ชลบุรี

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 292