เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 12.03 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิง อายุ 53 ปี เวลาประมาณ 8.00 น. มีอาการเจ็บหน้าอก ร้าวไปหลัง ลักษณะเหมือนมีอะไรมารัด ก่อนมาโรงพยาบาลประมาณ 20 นาที ผู้ป่วยเข้าห้องน้ำออกมาเป็นลม ญาติจึงนำส่งโรงพยาบาล วินิจฉัย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมกับภาวะช็อคจากโรคหัวใจ (STEMI with Cardiogenic shock) เพื่อส่งผู้ป่วยจากจาก โรงพยาบาลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองบินตำรวจ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell 412 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจากโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่  มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ต.ท.ชริศ ปริจจาคะ , ร.ต.อ.ภัทรุตม์ พระโสภา และ ส.ต.อ.ถนอมศักดิ์ ทองพรหม และชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศยาน ประกอบด้วย พญ. ณัฐฐิกานต์ มีลาภ , พญ.สริยา เสือแซมเสริม และ นฉพ. จุฑาทิพย์ ไชยปัดถา
โดยการส่งต่อผู้ป่วยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 68