เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.14 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิง อายุ 50 ปี ปวดท้อง เจ็บใต้ลิ้นปี่ ญาติจึงนำส่งโรงพยาบาล วินิจฉัย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมกับภาวะช็อคจากโรคหัวใจ (STEMI with Cardiogenic shock) เพื่อส่งผู้ป่วยจากจาก โรงพยาบาลแม่อาย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองบินตำรวจ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell 412 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ต.ท.ชริศ ปริจจาคะ , พ.ต.ท.มนตร์ ตันบุญต่อ และทีมช่างอากาศยาน ร.ต.อ.เฉลิมเดช ปินทา ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศยาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายแพทย์วัชระ วงศ์ธนสารสิน , แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ไฝคงเงิน , นาย วีรพล แก้วแปงจันทร์  (พยาบาล) และ นางสาว สุนิสา ต๋าจ๊ะ (Paramedic)โดยการส่งต่อผู้ป่วยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 70