เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ขอเชิญสมัคร โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 12 รอบที่ 2

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กรมธรรม์มีความคุ้มครองการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มในปีที่ 11 รอบที่ 2 กำลังจะหมดระยะเวลาความคุ้มครองในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และเพื่อความคุ้มครองบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและครอบครัว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครประกันฯ ปีที่ 12 รอบที่ 2 (1 มีนาคม 2564)

 

เอกสารประกอบการทำประกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน
นางสาวชฎารัตน์ เกิดเรียน 
โทรศัพท์ 081 779 1669 E-mail: chadarat.k@niems.go.th
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1048