เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ 14 รอบ 2

โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอแจ้งรอบการต่อกรมธรรม์ความคุ้มครองการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รอบปีที่ 14 รอบที่ 2  (สมัครแสดงความจำนงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566) และขอจัดส่งรูปแบบของการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มโดยขอความอนุเคราะห์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มโดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ www.niems.go.th  บริการออนไลน์ >>> ระบบสมัครประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม >>> โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

เอกสารประกอบการทำประกัน ปีที่ 14 รอบที่ 2 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน
นางสาวชฎารัตน์ เกิดเรียน 
โทรศัพท์ 081 779 1669 E-mail: chadarat.k@niems.go.th
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 6998