เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๘ น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศหญิง อายุ ๕๒ ปี มีอาการไข้ หายใจเหนื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ สสช.บ้านจอสิเดอร์ ได้ประสานขอรับคำปรึกษาด้านการรักษาจากโรงพยาบาล แม่สะเรียง การวินิจฉัยโรค suspected pneumonia with respiratory distress (ปอดอักเสบร่วมกับภาวะหายใจลำบาก) การปฏิบัติการครั้งนี้มีโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ออกรับผู้ป่วยที่บ้านจอสิเดอร์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ดังนั้น จึงได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮท.Bell ๒๑๒ มีชุดปฏิบัติการบิน(พ.ท.ยงยุทธ แสวงทอง ,ร.ท.ณัฏจักรภพ ริณรดาทิตาวีร์ , จ.ส.อ.จิระศักดิ์ คล้อยเอี่ยม และ จ.ส.อ.ประจัญ แก่นสวาท) มีชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ (นพ.ปณิธาน ปันทะวัง, นพ.ธนทัต สิริปฐมภูษิต, นางเอื้องไพร คานสุวรรณ และ นายไกรสร ยาโนพรม) และเวลา ๑๕.๓๖ น.ได้เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อย โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 88