เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ใส่-ถอด-ทิ้ง หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

ใส่-ถอด-ทิ้ง หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ช่วยลดการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพการใส่หน้ากากอนามัยนั้นช่วยป้องกันเชื้อโรคที่ปะปนมากับละอองน้ำมูกหรือน้ำลาย แต่ควรใช้วันต่อวัน เพราะถ้าใช้ซ้ำกันหลายครั้งจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

  • การสวมหน้ากากอนามัย จะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนการสวมใส่ สวมให้คลุมปากและจมูก
  • การถอดจะต้องที่สายคล้องหูเพื่อถอด ไม่จับบริเวณหน้ากาก และล้างมือให้สะอาดหลังถอดหน้ากาก
  • นอกจากนั้นการทิ้งหน้ากาก ก็ควรทิ้งแยกลงถังขยะติดเชื้อ หรือแยกใส่ถุง ทิ้งแยกจากขยะทั่วไป

ถ้าเราป้องกันถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด19ได้ดียิ่งขึ้น

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 6775