เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ทำอย่างไรเมื่อคุณติดเชื้อโควิด-19

ทำอย่างไรเมื่อคุณติดเชื้อโควิด-19
1. เตรียมเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน เอกสารยืนยันผลตรวจโควิด
2. โns 1330, 1668 หรือ 1669 เพื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัวขอเข้ารักษาตัว
3. งดออกจากที่พักหรือเดินทางข้ามจังหวัด (ฝ่าฝืนมีโทษผิดพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 มาตรา 34)
4. หากมีไข้ ให้ทานยาพาราเซตามอล และเช็ดตัวเพื่อลดไข้
5. สวมแมสก์ตลอดเวลา และแยกของใช้ส่วนตัว
6. เตรียมน้ำไปทานระหว่างเดินทาง ไปโรงพยาบาล

 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน ทุกที่ ทุกเวลา โทร 1669
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 6 ทั้งหมด 916