เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

((เพิ่มเอกสาร)) เอกสาร และกำหนดการ การรับฟังความคิดเห็นต่อแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพ.ศ. 2553-2555

        สพฉ.ขอแจ้งการปรับเพิ่มเวลา และเอกสารสำหรับดาวน์โหลด เพื่อการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555 โดย มี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2553 ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ตามกำหนดการใหม่ที่แนบนี้      

         กำหนดการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนหลัก ได้แก่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดจากเอกสารแนบดังนี้

1. กำหนดการปรับใหม่

2. ร่าง แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2553-2555 (กรุณาศึกษาเอกสารนี้ก่อนเข้าประชุม)

3. หนังสือเชิญประชุม รายชื่อผู้เข้าประชุม

        เพิ่มเติมรายชื่อ ที่พักผู้เข้าประชุม และแผนที่โรงแรมนนทบุรีพาเลส สำหรับให้ผู้เข้าประชุมดาวน์โหลดได้ดังนี้

        - ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าพัก ณ โรงแรมริชมอนด์ -

        - ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าพัก ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส -

        - แผนที่โรงแรมนนทบุรีพาเลส -

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 883