เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

วันที่ 26 และ  28 ต.ค.63 ศูนย์EMPAC บริการความรู้ด้านการปฐมพยายาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลจากผู้ที่ได้รับพิษจากสารเคมี(แก๊สน้ำตา)

วันที่ 26 และ  28 ต.ค.63 ศูนย์ EMPAC สวว. .และ กสอ. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ให้บริการความรู้ด้านการปฐมพยายาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลจากผู้ที่ได้รับพิษจากสารเคมี(แก๊สน้ำตา) ให้กับจิตอาสาพระราชทานข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการปราบปราบ บชก. วันละ 150 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน โดยมีทีมครูจิตอาสาเครือข่ายศูนย์EMPAC ให้การสนับสนุนวันละ 20 คน

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 146