เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

วันที่  21-23 พฤศจิกายน  63   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ จิตอาสา จากศูนย์ EMPAC พร้อมเครือข่ายครูจิตอาสาจำนวน 40 คน

วันที่  21-23 พฤศจิกายน  63   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ จิตอาสา จากศูนย์ EMPAC พร้อมเครือข่ายครูจิตอาสาจำนวน 40 คน ที่เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ ให้การสนับสนุน การฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63(6 สัปดาห์) "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" โดยมีท่าน พล.อ.อ.สุบิน  ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ฯ เป็นผู้นำในการฝึกด้วยตนเอง

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 192