เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมการนำส่งผู้ป่วยโควิด-19 สู่โรงพยาบาล

วันนี้ (24 เมษายน 2564) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมการนำส่งผู้ป่วยโควิด-19 สู่โรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ จิตอาสามาร่วมรับฟังการอบรมการสวมใส่ชุด PPE การเตรียมตัว เตรียมรถ เพื่อไปรับผู้ป่วยโควิด-19 นำส่งไปยังโรงพยาบาลสนามของหน่วยงานต่างๆ

โดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีรถปฎิบัติการฉุกเฉิน มีจิตอาสาและชุดเคลื่อนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในการไปรับผู้ป่วยโควิด-19ที่บ้านนำส่งไปยังโรงพยาบาล โดยจะเป็นเคสสีเขียว นั่นคือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ เดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้

#ทีมประเทศไทย #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #โทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 256