เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

อะไรควร-ไม่ควรปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม

ควรปฏิบัติ
- นำ ผ้าเช็ดหน้าและน้ำ ติดตัวระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลสนาม
- เตรียมอุปกรณ์ เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวให้เพียงพอ
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้นำยาที่ใช้ประจำไปด้วย
- พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อพักฟื้นร่างกาย
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- อาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ทุกวัน
- ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวางไว้และปิดฝาทุกครั้ง
- ร่วมกันรักษาความสะอาดที่พัก
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลสนาม

ไม่ควรปฏิบัติ
- ออกนอกอาคารที่พัก
- ย้าย สลับ หรือแลกเตียง
- รับประทานอาหาร ทำกิจกรรมร่วมกัน
- นำของมีค่าติดตัวมาด้วย
- ถ่ายภาพผู้ป่วยเผยแพร่สู่สาธารณะ


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เจ็บป่วย ฉุกเฉิน ทุกที่ ทุกเวลา โทร 1669
#สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 215