เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศเลื่อนการสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศการเลื่อนสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานที่จัดสอบไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงขอแจ้งเลื่อนการสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ทั้งนี้จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ MCQ          >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ OSCE         >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 84