เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

บอร์ดการแพทย์ฉุกเฉินอนุมัติรถทีมจิตอาสาเป็นหน่วยปฏิบัติการชั่วคราว รับส่งผู้ป่วยโควิด

วันที่ 28 เมษายน 2564 ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน กพฉ. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มอบหมายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประสานหน่วยงานภาครัฐ เอกชนมาปฏิบัติการภายใต้คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงอนุมัติให้ทาง สพฉ. สามารถใช้เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบการใช้เงินบริจาคและให้รายงานให้ที่ประชุมบอร์ดรับทราบทุกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติสำคัญ ในการอนุมัติให้รถพยาบาลเอกชนหรือเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่มาร่วมในการปฏิบัติการนี้ภายใต้คำสั่งของ สพฉ. ให้เป็นผู้ปฏิบัติการ (อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์)เป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ทีมปฏิบัติการกลุ่มนี้ได้รับความคุ้มครอง และสามารถเบิกจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติการตามระเบียบของ สพฉ.ได้ โดยผลการปฏิบัติงานของ สพฉ. ในการประสานจัดการรถพยาบาลเพื่อนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน จนถึงวันที่ 29 เมษายน มีการนำส่งผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้น 305 ราย มีทีมรถพยาบาลและยานพาหนะที่เข้าร่วมปฏิบัติการจำนวน 35 ทีม

#สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 56