เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศให้กับทหารอาสา กรมทหารขนส่ง

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ และสำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศให้กับทหารอาสา กรมทหารขนส่ง จำนวน 60 นาย และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพ จำนวน 10 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการพิเศษไปรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในเรื่อง การเตรียมความพร้อมการใส่ชุด PPE และการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธีทั้งก่อนและหลังออกปฏิบัติการ รวมถึงการเตรียมพาหนะออกรับผู้ป่วยติดเชื้อ อีกทั้งยังเสริมความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED โดยมี พ.อ.สุภัทร์ ภูถี่ถ้วน รอง ผบ.ศคย.ทบ. ร่วมสังเกตุการณ์ ณ กรมทหารขนส่ง กรุงเทพมหานคร

#สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 202