เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

8 ขั้นตอนในวันไปฉีดวัคซีนโควิด-19

8 ขั้นตอนในวันไปฉีดวัคซีนโควิด-19

1.ลงทะเบียนรับบริการ
2.ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
3.คัดกรอง ซักประวัติ
4.รอฉีดวัคซีน ซึ่งจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจอีกครั้งก่อนรับวัคซีน
5.รับการฉีกวัคซีน โดยเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
6.หลังฉีด พักรอสังเกตุอาการ 30 นาที ซึ่งจะมีการจัดห้องปฐมพยาบาล โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมดูแล
7.ตรวจสอบอาการก่อนกลับบ้าน รับคำแนะนำ และเอกสารให้ความรู้
8.ติดตามข้อมูลและทำการสื้อสารผ่านไลน์ "หมอพร้อม"

**หลังฉีดวัคซีนแล้ว ไลน์หมอพร้อม มีประโยชน์ที่ช่วยติดตามผลข้างเคียงหลังฉีด 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งเตือนการฉีดเข็มที่ 2 อีกครั้ง#วัคซีนโควิด19 #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1171