เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (14 พ.ค.64) ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดซื้อรวมถึงได้รับบริจาคจากภาคส่วนต่างๆ ให้แก่หน่วยปฏิบัติการสังกัดมูลนิธิและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

นายอนุทินกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ด่านหน้า ที่สังกัดมูลนิธิ ทั้งกู้ชีพ กู้ภัย รวมถึงที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท่านได้เสียสละ มีจิตอาสามาปฏิบัติงานที่หนักหน่วงและมีความเสี่ยงกับชีวิตท่านในสถานการณ์การระบาดของโรคที่รุนแรง ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผมขอชื่นชมในความมีน้ำใจของท่าน และ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ให้ทุกท่านจงปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังตัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และขอส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับทุกท่าน ให้นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยต่อไป รวมทั้งจะสนับสนุนให้ทีมด่านหน้าฉุกเฉินได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็ว

ด้าน เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวว่า ทาง สพฉ. ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้เปิดรับจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยและเครือข่ายรถพยาบาล ในชื่อทีม SCOT หรือ Special COVID-19 Operations Team เพื่อสนับสนุนให้การทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ในการนำส่งผู้ติดเชื้อ COVID-19ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน เป็นต้นมา จนถึงวันนี้สามารถนำส่งผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้น 1,513 ราย ซึ่งทีม SCOT ที่ปฏิบัติงาน จะได้รับค่าชดเชยการปฎิบัติการและความคุ้มครองและหากได้รับผลกระทบจากการทำงาน รวมถึงได้มีการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอทำการฉีดวัคซีนให้กับทีมผู้ปฏิบัติการ รวมถึงได้จัดหาอุปกรณ์ ชุด PPE ต่างๆ ให้กับอาสาและเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นคนทำงานด่านหน้าในการออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 นี้

 

#ทีมประเทศไทย #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #สพฉ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 54