เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เตรียมตัวให้พร้อมก่อน - หลังการเดินทาง ในยุค COVID-19

ในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 การเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งกับการเดินทาง ทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง

#ก่อนเดินทาง หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือรู้สึกมีอาการป่วย ควรงดเดินทางแต่หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางควรเตรียมความอุปกรณ์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ ที่สำคัญควรสวมหน้ากากอนามัย

#ระหว่างการเดินทาง ควรงด หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด งดการสนทนา ควรเว้นระยะห่าง และหากพบว่ามีผู้ป่วยร่วมอยู่ด้วย ควรแยกตัว ออกห่างจากผู้ป่วย แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ

#หลังจากการเดินทาง ควรสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการป่วยให้รีบไปตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน และเว้นระยะห่างกับคนรอบข้าง ป้องกันตัวเองให้มิดชิด

เพื่อความปลอดภัยควรปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมืออยู่เสมอ


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 967