เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ควรปฏิบัติตัวอย่างไร หากอยู่ในช่วงเฝ้าระวังเมื่อต้องสังเกตอาการตัวเอง 14 วัน

ควรปฏิบัติตัวอย่างไร หากอยู่ในช่วงเฝ้าระวังเมื่อต้องสังเกตอาการตัวเอง 14 วัน

- หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และ เด็ก

- หยุดกิจกรรมต่างๆหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงการไปเรียนหรือการไปทำงาน

- ปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามด้วยทิชชู

- ห้ามทานอาหารร่วมกัน และไม่ควรใช้ของใช้ร่วมกัน

- แยกห้องนอน หรือควรเว้นระยะห่างกับผู้คนรอบข้าง

- ทิ้งหน้ากากอนามัย ทิชชู หรือของใช้ให้มิดชิดและถูกวิธี

- สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

- ทำความสะอาดสิ่งของ รวมทั้งที่พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ

- ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์

ถือเป็นข้อควรปฏิบัติในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง การสังเกตอาการตนเองนั้น ทำได้โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน จดบันทึกข้อมูล หากมีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป คือ มีไข้ สังเกตอาการเจ็บคอ ไอ จาม หายใจเหนื่อย หอบหรือมีน้ำมูก หากพบว่ามีอาการป่วยควรไปพบแพทย์ทันที ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือโทร 1330 และ 1668

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 861