เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การถนอมอาหารช่วงกักตัวอยู่บ้าน

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การออกจากบ้านนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การกักตุนอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงกักตัวอยู่บ้านแต่การซื้ออาหารกักตุนไว้เป็นจำนวนมากก็อาจเป็นปัญหาให้เกิดการเน่าเสียอาหารหมดอายุ ดังนั้นเราจะมาบอกวิธีการถนอมอาหารช่วงกักตัวอยู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท

1. ผัก,ผลไม้สด

- ผักผลไม้สด ที่เป็นลูกๆ เป็นผล ควรห่อด้วยพลาสติกถนอมอาหาร โดยการห่อแยกเป็นลูกๆเป็นผล แล้วนำไปแช่ตู้เย็น

- ผักสดประเภทมีใบ ควรห่อด้วยกระดาษหนังสือ ตามด้วยใส่ถุงพลาสติกกอีกชั้นแล้วนำไปแช่ตู้เย็น

- ผลไม้สดบางชนิด เป็นพวง เป็นหวี หรือเป็นผลใหญ่ ควรบรรจุใส่ถุงกระดาษ เจาะรูระบายอากาศเก็บแยกถุง ไม่ปะปนกัน เก็บในอุณหภูมิที่พอเหมาะ

2.เนื้อสัตว์และของสด

ล้างให้สะอาด หั่นแบ่งส่วน ใส่ลงในถุงพลาสติก หรือใส่ภาชนะปิดให้มิดชิด แล้วนำไปแช่ตู้เย็น

3.ไข่ ของแห้ง อาหารแห้ง ธัญพืช ถั่ว เมล็ดแห้งและผลไม้แห้ง

- ไข่ เก็บไว้ในกล่อง หรือ ชั้นวางไข่ในตู้เย็น

- ของแห้ง อาหารแห้ง ธัญพืช ถั่ว เมล็ดแห้งและผลไม้แห้ง ควรใส่ถุงพลาสติก หรือภาชนะ ปิดให้มิดชิด แยกประเภท นำไปแช่ตู้เย็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรา ไม่ควรเก็บในที่ชื้นเกินไป

4.อาหารกระป๋อง

ควรอ่านฉลากข้างกระป๋องให้ละเอียด ตรวจสอบวันหมดอายุ หากเปิดแล้วเหลือ ควรถ่ายใส่ภาชนะ ปิดมิดชิด แล้วนำไปแช่ตู้เย็นหรือเก็บอาหารกระป๋องไว้ในที่แห้งและเย็น แต่ไม่อับชื้นและไม่ถูกแสงแดด ป้องกันการเสียและเป็นสนิมเร็วกว่าปกติ

คำแนะนำ : ไม่ควรเก็บอาหารนานเกิน 7 วัน และไม่ควรกักตุนของสดมากเกินไป โดยเขียนวันที่กำกับไว้การถนอมอาหารที่ถูกวิธีจะช่วยให้รักษาคุณค่าทางโภชนาการและยังช่วยยืดอายุอาหารไม่ให้เน่าเสียได้นานยิ่งขึ้น

__________________________________________

ข้อมูลจาก เรียนรู้อยู่บ้านต้าน COVID-19 โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สามารถเข้าปรับชมวิดิโอได้ทางช่องทาง youtube ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

https://www.youtube.com/watch?v=Uy8Dn5yYLSk

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1559