เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไปภูมิลำเนา

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไปภูมิลำเนา

โดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขจะประสานกับจังหวัดปลายทาง และวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งตัวผู้ป่วยข้ามจังหวัดเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค พร้อมจัดระบบแพทย์ให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทางและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

เงื่อนไขของผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะเดินทางกลับไปรักษาตามภูมิลำเนาของตนดังนี้

- ผู้ติดเชื้อจะต้องไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) โดยผู้ป่วยต้องมีอาการคงที่

- สามารถเดินทางได้

- จังหวัดปลายทางยินยอมรับกลับ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด

ในส่วนของ สปสช.จะรับผิดชอบประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข สพฉ. กองทัพบก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนส่งกลับที่มีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย พร้อมมีเจ้าหน้าที่วิดีโอคอลให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทางด้วยสามารถติดต่อลงทะเบียนผ่านทาง

- สายด่วน โทร 1330 กด 15

- เข้าลงทะเบียนในเว็บไซต์ https://crmdci.nhso.go.th

- กดสแกนคิวอาร์โค้ด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สปสช

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2735