เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Master of Advanced Paramedic Practice At Monash University, Australia

Master of Advanced Paramedic Practice

At Monash University, Australia

Monash University, Australia, is now calling for application for Master of Advanced Paramedic Practice to enhance the specialist paramedic knowledge, advance to a leadership position or embark on a research project with the Master of Advanced Paramedic Practice, one of seven specialisations within the Master of Advanced Care Practice, advance your knowledge and skills in focused clinical practice areas, interpret the contemporary research evidence base as it relates to advanced paramedic interventions, formulate advanced management plans for complex patients based on systematic advanced patient assessments, justify treatment decision pathways for complex patient presentations.

With both on-campus and on-line studies, international students are encouraged to join this master.

You have pathway options of coursework or research; all units can be studied online or face-to-face in Melbourne. And candidates wishing to do a PhD in Paramedicine, this Master's will provide a direct pathway to the PhD enrolment. 

 Duration:

1.5 years (Full Time), 3 years Part Time, depending on prior qualifications.

Intakes:

First semester: February

For more information, please access:

https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0007/2427766/master-of-advanced-paramedic-practice.pdf    

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 143