เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

มาตรการ 'Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

แม้ว่าวันนี้ จะมีมาตรการ 'คลายล็อกดาวน์'ในกิจการ/กิจกรรมต่างๆ แล้ว แต่ก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการ 'Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล กันต่อไป

มาตรการนี้จะเป็นการระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง ซึ่งขอให้ประชาชนทุกคนคิดเสมอว่า อาจจะติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการ รวมทั้งคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะสนิทขนาดไหนอาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงกันทั้งหมด และอาจแพร่เชื้อมาสู่เราได้ ดังนั้นทุกคนต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ให้ตนเองไปรับเชื้อหรือแพร่เชื้อแก่ผู้อื่น

• ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น

• อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน เว้นแต่จำเป็น และถ้าออกต้องน้อยครั้งแล้วใช้เวลาสั้นที่สุด

• เว้นระยะห่าง 1-2 เมตรในทุกสถานที่

• สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน

• หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าที่สวมอยู่

• ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์ทุกครั้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหาร

• ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ เช่น เครื่องใช้ต่างๆ

• แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ใช้ร่วมกับคนอื่น

• เลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ทานอาหารแยกกัน หางจำเป็นต้องทานร่วมกัน ต้องมีช้อนกลาง

• หากสงสัยวามตนเองมีความเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อหรือมีอาการ ควรตรวจด้วย ATK หรือรับการตรวจที่สถานพยาบาล เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อ#COVID19

 

ที่มา: ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

#UniversalPrevention #การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล #COVID19

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 8934