เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เมื่อตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK แล้ว ควรทิ้งอย่างไร

1.แยกชุดทดสอบ ATK ที่ใช้แล้วใส่ถุงพลาสติก ระบุข้อความว่า "ขยะติดเชื้อ" ให้ชัดเจน

2.ฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สารฟอกขาว เพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วปิดถุงให้สนิท

3.นำไปทิ้งโดยแยกจากขยะทั่วไป เพื่อรอนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3390