เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

กพฉ.มอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2563

วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) ที่อาคารพัฒนาบุคลากร ห้อง B602 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ที่มีคุนูปการต่องานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติของประเทศไทย ใน 3 ประเภท ทั้งประเภทสรรเสริญ, ประเภทกิตติมศักดิ์ และประเภทสมนาคุณ ก่อนที่คณะผู้บริหารสพฉ. ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายในการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ 2565

โดยในเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยเรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

สำหรับผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2563 ประเภทสรรเสริญชั้น 1 คือนายสุทัศน์ ลำยอง ประธานชมรมกู้ชีพ-กู้ภัยศรัทธาเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยนางสาวดวงกมล ลำยอง บุตรสาวเป็นตัวแทนรับมอบ

ผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติในประเภทกิตติมศักดิ์ มีดังนี้

1.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย/อดีตผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.น.อ.(พิเศษ)ไพศาล จันทรพิทักษ์ ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน

3.นายมนัส แจ่มเวหา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี

4.นายสุเทพ ณัฐกานต์กนก ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรฯ

5.นายนิติศักดิ์ บุญมานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรฯ

6.นายสุขุม กาญจนพิมาย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

8.ศาสตราจารย์ศิริอร สินธุ ผู้แทนสภาการพยาบาล

9.นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง

10.พ.อ.สุรจิต สุนทรธรรม ผู้แทนแพทยสภา

และผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติประเภทสมนาคุณ ได้แก่

1.ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2.นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3.นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ในเวลา 10.30 น.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยกรอบ ECSI” นำโดย เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ได้ขึ้นมากล่าวถึงการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉินในภาพรวมที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องสถานการณ์และผลการดำเนินงานของการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย , โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่หรือ UCEP, การปฏิบัติการนำส่งผู้ป่วยโควิด-19 โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน, หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมไปถึงการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉินในอนาคตกับกรอบ ECSI ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-EC หรือ Equity and Coverage คือ ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างเท่าเทียม ครอบคลุมทุกพื้นที่

-S หรือ Standard คือ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการรับรองคุณภาพหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทย มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

-I หรือ Intelligence คือ การขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการเป็นระบบและพัฒนา สพฉ. สู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ

และในเวลา 11.00 น. มีการอภิปราย “ความท้าทายในการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงที่ทั่วถึง เท่าเทียม และได้มาตรฐานสากล” โดย นาวาเอก นายแพทย์ พิสิทธ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และนายสุรชัย ศิลาวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ได้ร่วมกันพูดคุยถึงการทำงานแบบเจาะลึกในแต่ละตัวของ ECSI อีกด้วย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 113