เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม 2564 เวลา ๐๘.๔๔ น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ ๒ เดือน ซึ่งมาโรงพยาบาลด้วยอาการไอและหายใจเหนื่อย ได้เข้ารับการรักษาที่ห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ การรักษาได้ใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจ แต่วันนี้อาการไม่ดีขึ้น การวินิจฉัยโรค Pneumonia with septic shock (โรคปอดอักเสบร่วมกับภาวะช็อคจากการติดเชื้อ) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาล    ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดังนั้น จึงได้ประสานงานกับศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เพื่อขอรับการสนับสนุนอากาศยานประเภท ฮท.Bell ๒๑๒ จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ท.ยงยุทธ แสวงทอง,.ร.ต.ณัฐพงษ์  คงรัสมี, จ.ส.อ.จิระศักดิ์ คล้อยเอี่ยม และ จ.ส.อ.พยัก แก้วม่วง และชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดยทีมงานโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ประกอบด้วย นพ.กรีฑา คำเนียม, พญ.วนพร อุตมะ, นางศิริรัตน์ พันตารักษ์  และนางธีรดา วงค์ใจ  และเวลา ๑๓.๔๕ น. ได้เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 78