เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ.เดินหน้าขับเคลื่อนให้คนไทยทำ CPR และ AED เป็น เร่งสร้างหมอฉุกเฉินคนแรกเพื่อช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มุ่งยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินสู่มาตรฐานสากล ตามกรอบนโยบายECSI

ที่ห้องประชุมสว่างนครลำปาง JJ Park Lampang จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564  ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวหลังเป็นประธานเปิดประชุมและมอบใบประกาศรับรองการผ่านเกณฑ์การประเมินจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  ให้แก่ สมาคมนครลำปางธรรมสถาน ซึ่งมีนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ เป็นนายกสมาคมฯและได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม และสอนให้แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติการ ประชาชน และผู้สนใจ ได้เรียนรู้ และฝึกการทำ CPR และAED การปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โดยในวันเปิดศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นางนงคราญ คชรักษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นพ.นพดล สี่สุวรรณ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ รพ.ลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ อย่างเป็นทางการ และเปิดอบรมรุ่นแรก แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติ และประชาชนผู้สนใจจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง
    
ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินฯ ที่ผ่านการรับรอง จาก สพฉ. สามารถเปิดสอน จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (ระดับ 1) ให้แก่ เครือข่าย และประชาชนผู้สนใจได้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดี และเกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติการ อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สพฉ.ได้ ร่วมกับเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความพร้อม และสนใจ ร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้ ฯ และขับเคลื่อนตามนโยบายและกรอบ ECSI เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ที่มีมาตรฐานสากล โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่สมาคมนครลำปางธรรมสถาน จัดตั้งขึ้นนี้ จะเป็นต้นแบบ และเป็นสถานที่เรียนรู้ให้แก่ หน่วยงาน องค์กรที่สนใจ รวมถึงประชาชน และเครือข่ายผู้ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณทางสมาคมนครลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ที่มุ่งมั่น และดำเนินการเปิดศูนย์เรียนรู้ และอบรม ได้ตามมาตรฐาน ที่สพฉ.รับรอง ด้วยดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป .....


              
 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 117