เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดตาก

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.ตาก ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยเด็กหญิงแรกคลอด อายุ 1 วัน      มีภาวะขาดออกซิเจนในสมอง เนื่องจากการคลอดติดไหล่ การวินิจฉัย Newborn with Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) เพื่อนำส่งผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ไปยังโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประสานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน จากหน่วยบินทหารบกจังหวัดตาก กองกำลังนเรศวร ประเภทอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ ฮท.Bell 212  ชุดปฏิบัติการบิน  (ร.อ.สุชาติ นาคเจริญ, ร.อ.สุรยุทธ คำยอด, จ.ส.อ.ภูวสิฏษ์ เขียววิลัย, ส.อ.ปัญจานาสย์ ป้อมทอง) ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศ โดยทีม   รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พญ.ศิวนาฏ พีระเชื้อ, นสพ.ชนิภรณ์ บุญประดิษฐ์, นางปราณี ลำจวน, น.ส.จุฑามณี ปู่คำปัน) ขณะลำเลียงแพทย์ให้การช่วยเหลือด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ยาและสารน้ำ จนกระทั่งพ้นวิกฤต เวลา 12.35 น. ผู้ป่วยปลอดภัย และได้เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก เป็นที่เรียบร้อย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 96