เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เลื่อนการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) และแจ้งสถานที่จัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง เลื่อนการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) และแจ้งสถานที่จัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

     ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดวันสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นั้น

     เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสอบ ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบในวันดังกล่าวได้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอเลื่อนการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) จากเดิม วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็น วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถานที่จัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น ได้กำหนดสถานที่สอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 806