เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๒ น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ ๗๒ ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ให้ประวัติการป่วยว่า ๑ สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลแม่สะเรียงมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบและมีอาเจียนร่วมเป็นบางครั้ง ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเมย การรักษาได้ใส่สายให้ออกซิเจนทางจมูกและตรวจหาเชื้อมาลาเรียพบเชื้อชนิด Plasmodium vivax (PV) แต่วันนี้ผู้ป่วยมีอาการซีมลงและวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไม่ได้ การวินิจฉัยโรค sepsis with Respiratory fail with pneumonia with malaria pv ๐.๕% (ภาวะการติดเชื้อร่วมกับภาวะการหายใจล้มเหลว,โรคปอดอักเสบและโรคมาลาเรีย) เพื่อนำผู้ป่วยจากบ้านสบเมยไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ดังนั้น จึงได้ประสานงานกับศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อขอรับการสนับสนุนอากาศยานประเภท ฮท.Bell ๒๑๒ จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ท.ยงยุทธ แสวงทอง ร.ท.ภัทรพงษ์ ห่วงจริง, จ.ส.อ.อุกฤษฏ์ มาละบุตร และ จ.ส.อ.พยับ คชรักษ์ และชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดยทีมงานโรงพยาบาลแม่สะเรียง ประกอบด้วย พญ. ธิดารัตน์  จินาเดช, นางเนตรชนก แสนธิการ และนางสาวอรอนงค์ ไกรเกริกเกียรติ โดย ณ จุดเกิดเหตุ การรักษาได้ใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อต่อกับเครื่องช่วยหายใจ และเวลา ๑๒.๔๘ น. ได้เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อยและขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 55