เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.43 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับบาดเจ็บชาย อายุ 18 ปี ให้ประวัติอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง ศีรษะกระแทกพื้น สลบ ไม่รู้สึกตัว วินิจฉัย บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงร่วมกับมีการชักภายหลังการบาดเจ็บ (Severe Head Injury With Post Traumatic Seizure) เพื่อส่งผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองบินตำรวจ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 421 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธาณะสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองบินตำรวจ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลนครพิงค์

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 52