เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การเลือกสนามสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่อง การเลือกสนามสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

          ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้รับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดังเอกสารแนบ

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

ประกาศเรื่องเลื่อนการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)

          ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดให้ผู้ที่ทำการสมัครสอบภาคปฏิบัติทุกท่านทั้งที่ได้สมัครสอบไว้แล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และที่สมัครสอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ทำการเลือกสนามสอบภาคปฏิบัติใหม่ทั้งหมด ในวันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสนามสอบที่ท่านได้ทำการเลือกไว้จะถือเป็นโมฆะ

          ทั้งนี้ หากท่านไม่ทำการเลือกสนามสอบภาคปฏิบัติใหม่ภายในวันที่กำหนด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะทำการเลือกสนามสอบให้ท่านโดยอัตโนมัติ

คู่มือการเลือกสนามสอบใหม่

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 926