เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เลขาธิการ สพฉ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วง 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2565 จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 2-3 มกราคม 2565 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์ ผู้อำนวยการสำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี , นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี , นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วง 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2565 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
- จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (พ.ต.อ.กาจภณ ปฐมัง ผู้กำกับการ สภ.ลูกแก พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ)
- ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ)
- จุดตรวจแยกบริหาร   อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
- จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (พ.ต.อ.มนตรี แตงโต ผู้กำกับการ สภ.หนองขาว พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ)
- ห้องฉุกเฉิน / ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ( นายแพทย์รักษ์พงษ์ เวียงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ)
- จุดตรวจสนามกลีบบัว (ตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
- มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (นายกุลศักดิ์ โชติยะปุตตะ ประธานมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ)
- มูลนิธิขุนรัตนาวุธ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (นายอดิศักดิ์ รุ่งโรจน์ธนกุล ประธานฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิขุนรัตนาวุธ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ)

อีกทั้งยังได้หารือในเรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อมการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีมาตรฐาน

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 34