เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๕ น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจาก ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย เป็นทารกแรกเกิด โดยมารดาเป็นต่างด้าว อายุ ๒๐ ปี อายุครรภ์ ๓๗ สัปดาห์ ภูมิลำเนา พักอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพบ้านแม่ลามาหลวง ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ถูกส่งตัวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อแรกคลอด พบว่า คลอดท่าก้น ตัวอ่อนปวกเปียก ไม่หายใจ น้ำหนัก ๒,๔๕๐ กรัม การวินิจฉัยโรค Severe birth asphyxia (ภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดขั้นรุนแรง)  ดังนั้น จึงได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ ๗  จ.แม่ฮ่องสอน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮท.Bell ๒๑๒ โดยมีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ท.ยงยุทธ แสวงทอง, ร.ท.ณัฐพงษ์ คงรัสมี, จ.ส.อ.อนุพงษ์ โครตพรหม และ จ.ส.อ.กิตติพงษ์ แก้วเหลี่ยม และมีชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดยทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ประกอบด้วย นพ.กรีฑา คำเนียม, น.ส.นิภาภรณ์ ปองพาณิชย์พัฒนา และนายไกรสร ยาโนพรม และเมื่อเวลา ๑๗.๐๒ น. ได้เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 58