เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๑๖ น. สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ ๘๖ ปี ประวัติ กินอาหารแล้วมีอาการสำลัก ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตรวจพบว่า มีอาการแขนขาอ่อนแรง ซึมลง และใส่ท่อช่วยหายใจ Dx.Spontaneous Lt.thalamic and basal ganglia hemorrhage with IVH (ภาวะเลือดออกในสมองและโพรงสมอง)  จึงจำเป็นต้องส่งต่อไปรักษาเพื่อรับการผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วน ดังนั้น จึงได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ จ.แม่ฮ่องสอน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮท.Bell๒๑๒ ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย พ.ต.ประสิทธิ์ ตอสกุล, ร.ต.พงศธร เพ็งนิ่ม, จ.ส.อ.พยัก แก้วม่วง และ จ.ส.ท.กิตติพงษ์ แก้วเหลี่ยม และมีชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดยทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ประกอบด้วย นพ.ปณิธาน ปันทะวัง, นพ.ไกรวี เจริญกาญจน์, นางธีรดา วงศ์ใจ และนายพิทยา อินต๊ะมา และเมื่อเวลา ๑๔.๒๐ น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลประสาท จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 33