เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.36 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 58 ปี มีอาการขณะกำลังทำงานก่อสร้าง เจ็บแน่นกลางอกไม่ร้าวไปที่ใดมีเหงื่อแตกใจสั่น วินิจฉัย STEMI (ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองบินตำรวจ จังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell 412 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจากโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรงสาธารณสุข กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการณ์จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์) โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลแม่อาย กองบินตำรวจ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 33