เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แจ้งเลื่อนการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนการจัดสอบ

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)
เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนการจัดสอบ

          ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดวันสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เป็นวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น
          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มแพร่กระจายไปในหลายๆจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันดังกล่าว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอเลื่อนการสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) จากเดิมวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศแนบท้ายนี้

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

คู่มือการเลือกสนามสอบ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 928