เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คืนเงินค่าสมัครสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับกลุ่มผู้สมัครสอบที่มีมติให้ยกเลิกการจัดสอบ

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เรื่อง คืนเงินค่าสมัครสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับกลุ่มผู้สมัครสอบที่มีมติให้ยกเลิกการจัดสอบ

          ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดวันสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งได้ทำการเปิดรับสมัครและให้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มแพร่กระจายไปในหลายๆจังหวัด คณะทำงานประเมินและการสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม จากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ระดับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้มีมติให้เลื่อนการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ และกำหนดวันสอบใหม่ เป็นวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดกลุ่มผู้เข้าสอบ และกลุ่มที่ให้ยกเลิกการสอบ ตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

คู่มือการขอคืนเงินค่าสมัครสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 962