เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

          ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดวันสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

          ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบได้ทำการเลือกสถานที่สอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมทั้งระเบียบการสอบให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบการสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)

     สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล      รอบเช้า           รอบบ่าย

     สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      รอบเช้า          รอบบ่าย

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 760