เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Must-Read Books of 2022: Emergency and Disaster Management in Thailand

This year we are proudly introducing you some incredible books related to
the emergency medica services from all around the world.

                                                                                    See below of the first recommended book!

 

Emergency and Disaster Management

in Thailand

Edited By  Prasit Wuthisuthimethawee                        

Amir Khorram-Manesh

The Thai Emergency Medical System faces many challenges. Although equity in service coverage has improved, services quality and efficiency also need to be improved. A common vision for all the involved organizations is mandatory to improve the whole chain of actions from dispatch center operations and interagency collaborations, to prehospital care and multidisciplinary engagement in various hospitals. An evidence-based working approach should be implemented in order to increase the accountability and efficiency of the care given. Shifting toward emergency and disaster risk reduction concepts will decrease the susceptibility of a community to emergencies and disasters, and build resilience in the community so it is prepared to face all kinds of unexpected events.

Apart from the editors, the seventeen chapters of this book had been written by renown scholars, policy-makers and academicians in the field of emergency medical service and disaster management in Thailand reflecting various aspects in managing health impacts from disasters and emergencies.

 

How to get this book?

Hardcover: 720 Thai Baht

To purchase, please contact Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

(สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

Tel: (66) 74 451 705    E-mail Address: emergency.er.psu@gmail.com

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1119