เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ระเบียบการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง ระเบียบการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

          ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดวันสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ในวันที่ 9 เมษายน 2565 และการสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) ในวันที่ 10 เมษายน 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

          ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอแจ้งระเบียบการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) ตามเอกสารแนบท้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบรับทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ)                   ระเบียบการสอบภาคทฤษฎี (MCQ)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)  >>    รอบเช้า          รอบบ่าย                 ระเบียบการสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)

 

ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดทำแบบสอบถามตามแบบฟอร์ม สำหรับรายงานผล ATK 24 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev1zuILJK1vt_klYEkitqIDnuoYY04cNYpQ3QcpoubnQzu8Q/viewform

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2217