เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Temasek Foundation Pre-Hospital Emergency Care Programme in Southeast Asia 21 May 2022 Available online

             สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ Temasek Foundation Pre-Hospital Emergency Care Programme in Southeast Asia ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. (เวลาประเทศสิงคโปร์) (เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ประเทศไทย) ด้วยรูปแบบออนไลน์ การบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเทมาเสก และ Singhealth International Collaboration Center and Unit for Pre-hospital Emergency Care จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศสิงคโปร์ และได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนที่สำคัญ ได้แก่ Pan-Asian Resuscitation Outcomes Study (PAROS) และ Duke NUS Medical School เพื่อสร้างความตระหนักในการให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล

 

การบรรยายจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

09.00 น. – 10.45 น. (ประเทศไทย) - Hero with a Heart: Push a Button, Save a Life!

12.30 น. – 14.00 น. (ประเทศไทย) - System Improvement for Better Outcomes among Out-of-Hospital Cardiac Arrest (OHCA) Patients

 

สามารถเข้าไปดูกำหนดการบรรยายพิเศษเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดแผ่นพับ

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/dghtUVt6rA9JNTae6   หรือด้วย QR Code

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 876