เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศจากเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศจากเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและทำการฝึกซ้อม อาทิ กองทัพภาคที่ 4 ทัพเรือภาคที่ 3 หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 กองบินตำรวจ 

โดยเป็นการจำลองสถานการณ์ นักท่องเที่ยวมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกเฉียบพลัน และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาที่ รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ ด้วยระบบ Smart SOS ทีมแพทย์อาสา และ บุคลากรการแพทย์ รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ ให้การดูแลรักษาเบื้องต้นและร้องขออากาศยาน แพทย์อำนวยการประจำจังหวัดสตูล 
แพทย์อำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 
แพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้การประเมินแล้ว เห็นควรนำส่งด้วยอากาศยาน โดยขอใช้อากาศยานจาก กองทัพภาคที่ 4 และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า เกาะหลีเป๊ะเป็นพื้นที่ห่างไกล ซึ่งที่ผ่านมาการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจะใช้การส่งต่อทางเรือเป็นหลัก การฝึกซ้อมในวันนี้จะทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการติดต่อประสานงานขอใช้อากาศยานเพื่อส่งต่อผู้ป่วย (HEMS) ทั้งหน่วยพยาบาลต้นทาง ศูนย์ 1669 ประจำจังหวัด แพทย์อำนวยการเขต และหน่วยบินต่างๆซึ่งอยู่ในพื้นที่ และจะทำให้การส่งต่อด้วยอากาศยานมีมาตรฐานและมีความรวดเร็วมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน


นอกจากนี้การฝึกซ้อมในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่เกาะต่างๆของประเทศ ในการส่งต่อผู้ป่วยอากาศ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีมาตรฐาน

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 122